JSEM DÍTĚ

Stalo se Ti, nebo se Ti často stává, že Tě rodiče nebo někdo jiný bije (doma, ve škole, venku)?

Stalo se Ti, nebo se Ti často stává, že Tě rodiče nebo někdo jiný nutí dělat věci, které Ti nejsou příjemné anebo po kterých cítíš bolest?

Pokud je odpověď na jednu z těchto otázek ano, prosím svěř se svým kamarádům, učiteli, školnímu psychologovi nebo komukoliv, v koho máš důvěru. Může se jednat o jednu z forem týrání. svěř se prosím ihned, a to i v případě, že Ti lidé, kteří Ti ubližují, říkají, že o tom nesmíš s nikým mluvit.

Nikdo nemá právo se takto k Tobě chovat a opakované bití není normální.

Být zodpovědným rodičem znamená chovat se ke svému okolí a svým dětem tak, aby si nenesly do svého dalšího života traumata z dětství. Pokud se ve Vaší rodině vyskytuje bití dětí, hádky mezi rodiči, časté konfliktní situace, můžete si být jistí, že poznamenají negativně Vaše děti na celý život. Jejich pobyt na planetě Zemi bude hledáním něčeho, co již nalézt nemohou, protože jediný čas, kdy se to mohou naučit, je v dětství.

Víc dárků nebo víc lásky?

Proto buďte zodpovědnými rodiči a VYTVOŘTE PRO SVÉ DĚTI PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM SE BUDOU CÍTIT BEZPEČNĚ, pěstujte se svými dětmi vztah, který jim bude dávat jistotu, že se na Vás můžou kdykoliv obrátit, kdykoliv se Vám svěřit, a to s jakýmkoliv problémem. Nezapomeňte, že nemůžete výše uvedené nahradit materiálními věcmi (více dárků, více počítačů, více dovolených u moře), což je největší omyl současné generace rodičů. Materiální věc může sloužit pouze jako doplněk zdravého rodinného vztahu. To, po čem dítě skutečně baží, je rodič, ke kterému může vzhlížet jako ke vzoru, jako k člověku, podle kterého bude v budoucnu utvářet své vazby ve společnosti.

Ruka může pohladit, ale také uhodit

Obyčejná hádka mezi Vámi rodiči, která pro Vás v konečném důsledku znamená zbavení se stresu, je pro děti obrovskou psychickou zátěží. Jednotlivé části mozku se vyvíjejí v prvních letech života, a když je v této části života dítě vystaveno psychickému nátlaku, stresům, nebo v horším případě fyzickému týrání, tyto části mozku se nevyvinou tak, aby zajistily dále zdravé fungování jedince ve společnosti. Výsledkem je celoživotní úzkost a deprese, nemoci léčitelné jen za pomoci léků podávaných dlouhodobě, většinou s nejasným výsledkem a s velkou pravděpodobností zpětného návratu nemoci po přerušení medikace.

Všichni od svých dětí dříve či později očekáváme, že se stanou dospělými, ale jak se můžou stát dospělými, když ještě neprožily dětství?

Pro Vaši představu, jak může Vaše dítě poznamenat negativní prostředí nebo traumatizující zážitky, uvádím svůj příběh.

Jsem násilný rodič?

Používáte velice často ve výchově svých dětí fyzických trestů?

Používáte velice často ve výchově svých dětí nepřiměřených psychických nátlaků?

Pokud jste si odpověděli na jednu z výše uvedených otázek kladně, vyhledejte prosím pomoc psychologa anebo se svěřte osobě, které důvěřujete.

Zkuste se na chvíli zastavit a přemýšlet, čím je toto Vaše chování způsobeno. Jedním z důvodů, že se rodiče dopouštějí násilí na svých dětech, může být i to, že sami byli v mládí oběťmi týrání, možná je to i Váš případ. Vybíjet si své bolesti z mládí na dětech není normální. Máte rozhodnutí ve svých rukou, můžete změnit kolo osudu a říci stop násilí na dětech, nechovat se tak nezodpovědně jako Vaši rodiče, a vzít osud do svých rukou. Uděláte tak nejodvážnější a zároveň nejkrásnější věc ve svém životě, na kterou pak budete moci být právem hrdí.

Pokud budete ve své násilné činnosti pokračovat, život Vašich dětí bude nenávratně poškozen a celá rodinná tragédie se bude dále opakovat.

Najděte pravou příčinu svého hněvu

Samozřejmě, že Vámi páchané násilí může mít i jinou příčinu, jako například nespokojenost s vlastním životem, nebo také to,že jen na děti přenášíte nespravedlnost, která se na Vás děje například v práci nebo i v osobním vztahovém životě. Pro všechny tyto problémy však existuje nějaké řešení a jistě jím není vybíjení si své zlosti na vlastních dětech, které se nemohou bránit!


Pro Vaši představu, jak může Vaše dítě poznamenat negativní prostředí nebo traumatizující zážitky, uvádím svůj příběh.

Vím o násilí na dětech

Mám na vás velkou prosbu: Pokud jste viděli anebo slyšeli o násilí páchaném na dětech (myšleno fyzické nebo psychické týrání), PROSÍM nenechávejte si to jen pro sebe. Můžete jednomu nebo více nešťastným dětem zachránit nejen osud – ale můžete této bytůstce doslova zachránit i život.

Je-li dítě vystaveno opakovanému fyzickému anebo psychickému týrání, má to zcela zásadní vliv na jeho vývoj, a výsledkem je nedokonalý, nevyvinutý tvor, který si neví rady se svým životem. Jednotlivé části mozku se vyvíjejí v prvních letech života, a když je v této části života dítě vystaveno psychickému nátlaku, stresům, nebo v horším případě fyzickému týrání, tyto části mozku se nevyvinou tak, aby zajistily dále zdravé fungování jedince ve společnosti. Výsledkem je celoživotní úzkost a deprese, nemoci léčitelné jen za pomoci léků podávaných dlouhodobě, většinou s nejasným výsledkem a s velkou pravděpodobností zpětného návratu nemoci po přerušení medikace.

Týrání dětí není vzácností, bohužel

Počet nahlášených případů týraných dětí v České republice každým rokem stoupá a v současné době dosahuje čísla 10 000, mnoho dalších však bohužel zůstává skryto za nepropustnými zdmi týrající osoby.

Ve svém životě jsem zažil tyto druhy násilí, které by mohly být vodítkem i pro Vás.

Fyzické týrání: opakované bití rukou anebo pomůckami, jako jsou klepáč na koberce, pásek, vařečka.

Psychické týrání: opakované zákazy všeho, co mi poskytovalo radost, ničení věcí, které mi poskytovaly radost, nucení dělat věci, které nejsou zcela normální.

Pokud jste svědky takovýchto forem trestů, anebo jste o nich slyšeli, prosím v žádném případě před tím neschovávejte hlavu do písku, za osud poškozených bytůstek tak nesete spoluzodpovědnost i Vy.

Pro Vaši ucelenou představu o formách násilí uvádím svůj příběh.